Privacybeleid

Privacybeleid

In deze privacy verklaring informeren wij u over het privacy beleid van Het Zorgbureau en hoe wij persoonsgegevens verwerken en gebruiken.

Bedrijfsgegevens

Het Zorgbureau B.V.
Uraniumweg 56-f, 3812 RK Amersfoort
+31 (0) 33 28 50 423
info@hetzorgbureau.nl
www.hetzorgbureau.nl

Privacy Beleid

Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend die persoonsgegevens die rechtstreeks door onze klanten worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze door hen aan ons worden verstrekt. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Persoonsgegevens die Het Zorgbureau verwerkt

Het Zorgbureau verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan Het Zorgbureau heeft verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

– Voor- en achternaam
– Bedrijfsnaam
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en/of telefonisch

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoek aan een website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.
Deze website gebruikt geen tracking cookies, oftewel marketing cookies. Deze website gebruikt wel analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Zie verder bij de paragraaf over Google Analytics. Deze website maakt geen gebruik van functionele cookies .

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Het Zorgbureau B.V. verwerkt

Het Zorgbureau verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over bezoekers of klanten, tenzij deze actief door u zelf aan ons zijn verstrekt.

Deze website en/of dienst heeft niet de bedoeling gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Het Zorgbureau kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Het Zorgbureau raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat Het Zorgbureau zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hetzorgbureau.nl, dan zal alle betreffende informatie worden verwijderd.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten. Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde als alsof de bezoeker deze andere heeft website bezocht.

Deze externe websites kunnen data over u verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en uw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als u een account hebt en ingelogd bent op die website.

Waarom Het Zorgbureau uw gegevens nodig heeft

Het communiceren over (een) offerte(s) of diensten die u heeft aangevraagd, over vragen die u ons stuurt, over afspraken die we maken, of over werkzaamheden die Het Zorgbureau uitvoert volgens uw opdracht.

Hoe lang uw gegevens bewaard worden

Het Zorgbureau zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of zolang wettelijk verplicht is. De bewaartermijn loopt dus af op het moment dat duidelijk is dat u geen gebruik zult maken van de ontvangen offerte of de te ontvangen dienst of op het moment dat de opdracht voltooid is, of op het moment dat u de relatie opdrachtgever-opdrachtnemer tussen u/uw bedrijf en Het Zorgbureau beëindigt. Data van klanten worden zolang bewaard als wettelijk verplicht is (denk aan boekhouding en belastingdienst).

Gegevens delen met anderen

Het Zorgbureau verstrekt uw gegevens niet aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Services voor webanalyse

Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers, probeert de website continu te meten – m.b.v. Google Analytics – hoeveel bezoekers er op de website komen en wat het meest bekeken wordt. Hiervoor gebruikt de website analytische cookies. Van de informatie die Het Zorgbureau zo verzamelt worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven Het Zorgbureau inzicht in hoe vaak de website bezocht wordt, waar precies bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat de structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk voor u te maken. De statistieken en overige rapportages worden niet naar personen herleid. Deze data over bezoekers zijn niet-persoonlijk. Er worden geen user-id’s gebruikt of opgeslagen. De data worden geanonimiseerd voor de analytics rapporten.

Het Zorgbureau heeft met Google een bewerkersovereenkomst gesloten met betrekking tot Google Analytics. Hierin is vastgelegd dat Google alleen als bewerker optreedt bij de verwerking van de persoonsgegevens van websitebezoekers. Het Zorgbureau heeft ervoor gekozen IP-adressen door Google te laten anonimiseren door het maskeren van het laatste octet van het IP-adres, zodat het volledige IP-adres nooit op de harde schijf opgeslagen wordt. Het Zorgbureau heeft het delen van gegevens volledig uitgezet in Google Analytics. Het Zorgbureau maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met Google Analyticscookies.

Deze website gebruikt geen andere services voor webanalyse.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. De gegevens die Het Zorgbureau van u kan hebben zijn voor- en achternaam, e-mail adres, telefoonnummer, wanneer u gebruik hebt gemaakt van het contactformulier. Andere/overige gegevens kunnen door u zijn verstrekt in andere communicatie (telefonisch, chat, e-mail, bij een afspraak, of persoonlijk). U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@hetzorgbureau.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door uzelf is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Het Zorgbureau zal dan zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Het Zorgbureau neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@hetzorgbureau.nl.

Wat er wordt gedaan om datalekken te voorkomen

1. Het Zorgbureau leeft het privacy beleid na zoals beschreven op deze pagina.
2. Deze website maakt gebruik van versleuteling (encryptie). Versleuteling zorgt ervoor dat privacygevoelige informatie onleesbaar gemaakt wordt voor derden. Dit is te zien aan ‘https’ in de adresbalk en het groene slotje ernaast.
3. De website wordt beschermd tegen ongeoorloofd inloggen, hacking en brute force attacks, onder andere met een firewall. De website software wordt regelmatig ge-update naar de nieuwste versie.

Wijzigingen

Het Zorgbureau behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring op ieder moment zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 1 januari 2020.

Contact

Neem vrijblijvend contact met ons op

Welk zorgcluster heeft u interesse in?

Bel ons

033-2850423

Adres

Uraniumweg 56-F
3812 RK Amersfoort

Mail ons

info@hetzorgbureau.nl